Vyšší krytí, zamezení problémům s cash flow a prověřování nájemců. Pro majitele vše zdarma.

Jak to funguje
Posuňte níže
Šipka

Jsme Váš partner pro efektivnější
a bezpečnější pronájem Vaší nemovitosti.

Úspěch majitele

Více záruk, méně starostí.

Kryjeme Vás do vyššího objemu, než standardní kauce. Nájemník ušetří za kauci a Váš byt je tak pro něj dostupnější. Máte s námi vyšší krytí a rychleji najdete prověřenějšího nájemce.

Jak vám Flatform usnadní pronájem?

Ikona profilu
Vyšší krytí škod
a dluhů

Majiteli bytu se za nájemce zaručíme do výše tří měsíčních nájmů, tedy do vyššího rámce, než jaký kryje standardní kauce. Kryjeme Vás pro případ neuhrazených škod, i chybějícího nájmu.

Ikona hodin
Lepší
cash flow

Nebudete v situaci, kdy Vám platba za chybějící nájem nebo škody bude delší dobu chybět. Pokud nehradí nájemce, proplácíme my a až následně nárokujeme na nájemci.

Ikona monitoru
Prověření
nájemce

Potenciální nájemce u nás prověříme a omezíme tak riziko výběru potížisty.

S čím vám Flatform pomůže

Prezentace aplikace

Ptejte se.
Rádi odpovíme.

V čem služba Flatform spočívá?
Ikona plus
Flatform pronajímatelům nabízí bezpečnější a rychlejší formu nájmů. Je revoluční v tom, že nájemce osvobozuje od nutnosti skládat hotovostní kauci promajímateli, čímž se mu výrazně sníží celkové výdaje spojené se stěhováním. Hotovostní kauce považujeme za zastaralé a neefektivní. Naším úkolem je nájemce prověřit a zaručit se za něj. Pronajímatel je ze strany Flatform krytý do výše tří nájmů (více, než u standardní kauce), nemusí se zabývat hotovostní kaucí (kterou by zároveň měl úročit). Nájemce prověřujeme, snižujeme riziko neplacení. Pokud nájemce i tak řádně neplatí nájem nebo způsobí škody na bytě, proplácíme vůči majiteli my. Celý proces podpisu smluv pak můžete vyřešit online na naší platformě a ušetřit tak čas.
Jak funguje garance ze strany Flatform?
Ikona plus
Zaručíme se za nájemce vůči pronajímateli do výše ekvivalentu tří nájmů. Pokud nájemce včas neplatí nájem, nebo nechce proplatit škody na bytě, které způsobil a ani po výzvě od pronajímatele tyto škody neuhradí, proplácíme plnění pronajímateli my a následně plnění nárokujeme na nájemci. Garance trvá od začátku do konce platné nájemní smlouvy, za podmínky platnosti Smlouvy o vystavení finanční záruky.
Jak je služba Flatform zpoplatněná?
Ikona plus
Pro pronajímatele je zdarma. Pro nájemce je zpoplatněna na úrovni jednorázového počátečního fee ve výši 10 % z měsíčního nájmu (minimálně 3 500 Kč) a následně každý měsíc na úrovni 1 % z měšíčního nájmu (minimálně 250 Kč).
Proč se pronajímatelům Flatform vyplatí?
Ikona plus
Nájemci mají v rámci zájmu o Vaši bytovou jednotku možnost navýšit částku, kterou jsou ochotni za nájem zaplatit. Jejich vstupní náklady jsou bez nutnosti placení kauce nižší, a tím se zvyšuje dostupnost Vaší nabídky. Vy si pak můžete vybrat z prověřených zájemců, kteří nabídli nejlepší podmínky. Kromě toho Vás Flatform kryje do výše tří nájmů, a pokud nájemce řádně nehradí nájem nebo jím způsobené škody, vše proplácíme my.
Je možné službu Flatform využít i pro již běžící nájmy?
Ikona plus
Ano. Můžete si dokonce ponechat Vaši původní nájemní smlouvu. Pouze se uzavře naše garance a vrátí se hotovostní kauce nájemci.
Je povinné použít nájemní smlouvu Flatform?
Ikona plus
Ne, můžete využívat Vaši původní nájemní smlouvu.
Kdy začne nájemce platit povinné poplatky?
Ikona plus
Úvodní poplatek se hradí po podepsání Smlouvy o vystavení finanční záruky, tj. před započetím plnění služby Uživateli. Bez uhrazení tohoto poplatku je Smlouva neplatná. První pravidelný poplatek se platí zároveň s Úvodním poplatkem. Pravidelný poplatek se hradí každý měsíc a je splatný do pátého dne příslušného měsíce, kterého se týká.
Odpovídá nájemce za škodu nebo za chybějící nájem?
Ikona plus
Ano. Pokud nájemce řádně nehradí, proplácíme za něj my, ale v konečném důsledku je zodpovědný za proplacení nám.
Jak vysoké krytí mi Flatform poskytuje?
Ikona plus
Do úrovně tří měsíčních nájmů.
Na co se vztahuje garance ze strany Flatform?
Ikona plus
Na chybějící nájem a škody na bytě, které nájemce způsobil.
Co se stane, když nájemce neplatí nájem?
Ikona plus
Nejdříve ho na nutnost zaplatit upozorní pronajímatel, následně my. Pokud i přesto neplatí, proplatíme nájem pronajímateli my. Následně pak zajišťujeme, aby danou částku nájemce proplatil nám.
Co se stane, když nájemce něco rozbije?
Ikona plus
Škody by měl uhradit. Pokud tak neudělá, proplatíme je pronajímateli my (do výše nevyčerpané garance do úrovně tří nájmů) a následně zajišťujeme, aby nájemce proplatil nám.
Kde najdu své smlouvy a další podrobnosti ke smlouvám a k uživatelskému účtu?
Ikona plus
Uzavřená Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, může být uložena v elektronickém rozhraní Poskytovatele, přičemž registrovaní Uživatelé Poskytovatele mají k těmto údajům týkajícím se jejich osoby přístup ve svém uživatelském rozhraní (Uživatelský účet). Obsah Smlouvy, jakož i údaje poskytnuté při zadávání dat, jsou k dispozici v uživatelském rozhraní Uživatele; chyby vzniklé při zadávání dat před uzavřením Smlouvy lze napravit při rekapitulaci, která se Uživateli zobrazí před definitivním potvrzením Smlouvy
Co najdu ve svém profilu na Flatform?
Ikona plus
Ve Vašem profilu najdete přehled všech svých bytových jednotek, výši nájmu, smluvní dokumentaci, seznam nájemců i zájemců o nájemní bydlení. Pronájem bytů tak nikdy nebyl jednodušší.
Kdy nemůže Uživatel odstoupit od Smlouvy?
Ikona plus
Uživatel - Spotřebitel nemá právo od Smlouvy odstoupit v případech uvedených v § 1837 Občanského zákoníku. Zejména v souladu s ustanovením § 1837 písm. a) a článku 7.8 Všeobecných obchodních podmínek - tady prosím uvést odkaz na VOP
Pro koho je služba určená?
Ikona plus
V tuto chvíli pouze pro občany ČR a Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.