Neplaťte kauci.
Prostě si pronajměte byt.

Posuňte níže
Šipka

Kauce? S Flatform 0 Kč

Méně finanční zátěže pro nájemníky, větší flexibilita a jistota.

Díky naší platformě už nemusíte při pronájmu bytu platit kauci. Flatform se za Vás výměnou za menší jednorázový a měsíční poplatek zaručí.
Úspěch nájemce
Díky naší platformě už nemusíte při pronájmu bytu platit kauci. Flatform se za Vás výměnou za menší jednorázový a měsíční poplatek zaručí.

Jak vám Flatform usnadní pronájem?

Ikona profilu
Dostupnější
nájemní bydlení

Nemusíte majiteli bytu skládat kauci a snížíte si tak náklady na stěhování. Vaše peníze tak v čase neztrácí hodnotu a můžete je využít jinak hned.

Ikona hodin
Zamezení zadržování
kauce pro odstěhování

Vyhnete se zbytečným prodlevám ve vrácení kauce ze strany majitele - žádnou kauci nemá.

Ikona monitoru
Moderní
přístup

Vše u nás máte přehledně online na jednom místě. Zamezíme zbytečnému papírování.

Kolik platí
Flatform nájemci

Posuvníkem zvolte výši měsíčního nájmu

Slider thumb

Flatform zaplatíte

260
/ měsíc

Vystavení garance ze strany Flatform je zpoplatněno jednorázovým poplatkem ve výši 10 % z měsíčního nájmu, minimálně 3 500 Kč. Měsíční poplatek je hrazen na úrovni 1 % měsíčního nájmu, minimálně 250 Kč.

Posuvníkem zvolte výši měsíčního nájmu

Slider thumb

Flatform zaplatíte

260
/ měsíc

Vystavení garance ze strany Flatform je zpoplatněno jednorázovým poplatkem ve výši 10 % z měsíčního nájmu, minimálně 3 500 Kč. Měsíční poplatek je hrazen na úrovni 1 % měsíčního nájmu, minimálně 250 Kč.

Kolik platí
Flatform nájemci

Pokud se rozhodnete pro nájemní bydlení přes naši platformu, neplatíte klasickou kauci, ale pouze měsíční poplatek za naši garanci.

Ptejte se.
Rádi odpovíme.

V čem služba Flatform spočívá?
Ikona plus
Flatform nabízí cestu k dostupnějšímu a bezpečnějšímu nájemnímu bydlení. Nájemce osvobozuje od nutnosti skládat hotovostní kauci pronajímateli, a proto si výrazně sníží celkové výdaje se stěhováním a pozdějším případným vymáháním kauce po majiteli bytu. Protože kauce považujeme za zastaralé a neefektivní, našli jsme jiný způsob: Prověříme nájemce a zaručíme se za něj. Celý proces převzetí bytu se díky online platformě zjednodušuje a zrychluje, podpis smluv probíhá obvykle online a veškeré údaje k bytu včetně předávacího protokolu pak najdete snadno ve Vašem účtu.
Jak funguje garance ze strany Flatform, která nahrazuje systém kaucí?
Ikona plus
Zaručíme se za nájemce vůči pronajímateli do výše ekvivalentu tří nájmů. Pokud nájemce včas neplatí nájem, nebo nechce proplatit škody na bytě, které způsobil a ani po výzvě od pronajímatele tyto škody neuhradí, proplácíme plnění pronajímateli my a následně plnění nárokujeme na nájemci. Garance trvá od začátku do konce platné nájemní smlouvy, za podmínky platnosti Smlouvy o vystavení finanční záruky.
Jak je služba Flatform zpoplatněná?
Ikona plus
Pro nájemce je zpoplatněna na úrovni jednorázového počátečního fee ve výši 10 % z měsíčního nájmu (minimálně 3 500 Kč) a následně každý měsíc na úrovni 1 % z měšíčního nájmu (minimálně 250 Kč).
Je možné službu Flatform využít i pro již běžící nájmy?
Ikona plus
Ano. Můžete dokonce ponechat Vaši původní nájemní smlouvu. Pouze se uzavře naše garance a vrátí se hotovostní kauce nájemci.
Je povinné použít nájemní smlouvu Flatform?
Ikona plus
Ne, můžete využívat Vaši původní nájemní smlouvu.
Mohu Flatform využít pro nájem s majitelem, který není ještě na platformě registrovaný?
Ikona plus
Naše služby poskytuje nájemcům pouze v případě, že mají zájem o bytovou jednotku, která je na Flatform registrovaná. Můžete ale majitele kontakovat a požádat ho, aby zvážil přidání bytové jednotky na Flatform.
Odpovídám stále za řádné placení nájmu a proplacení případných škod?
Ikona plus
Ano, nájemce je stále zodpovědný za to, aby řádně hradil nájem a zaplatil škody, které způsobí. Pokud nájem či škodu neuhradí včas, proplácíme za něj pronajímateli my, ale následně proplacenou částku budeme nárokovat na nájemci.
Kdy začne nájemce platit povinné poplatky?
Ikona plus
Úvodní poplatek se hradí po podepsání Smlouvy o vystavení finanční záruky, tj. před započetím plnění služby Uživateli. Bez uhrazení tohoto poplatku je Smlouva neplatná. První pravidelný poplatek se platí zároveň s Úvodním poplatkem. Pravidelný poplatek se hradí každý měsíc a je splatný do pátého dne příslušného měsíce, kterého se týká.
Kdy nemůže Uživatel odstoupit od Smlouvy?
Ikona plus
Uživatel - Spotřebitel nemá právo od Smlouvy odstoupit v případech uvedených v § 1837 Občanského zákoníku. Zejména v souladu s ustanovením § 1837 písm. a) a článku 7.8 Všeobecných obchodních podmínek - tady prosím uvést odkaz na VOP
Kde najdu své smlouvy a další podrobnosti ke smlouvám a k uživatelskému účtu?
Ikona plus
Uzavřená Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, může být uložena v elektronickém rozhraní Poskytovatele, přičemž registrovaní Uživatelé Poskytovatele mají k těmto údajům týkajícím se jejich osoby přístup ve svém uživatelském rozhraní (Uživatelský účet). Obsah Smlouvy, jakož i údaje poskytnuté při zadávání dat, jsou k dispozici v uživatelském rozhraní Uživatele; chyby vzniklé při zadávání dat před uzavřením Smlouvy lze napravit při rekapitulaci, která se Uživateli zobrazí před definitivním potvrzením Smlouvy
Pro koho je služba určená?
Ikona plus
V tuto chvíli pouze pro občany ČR a Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.